Allmänna villkor och GDPR-Policy

KAKOR
Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) måste vi informera dig om att vi använder cookies (kakor). En cookie är en fil som sparas på din dator, den hjälper oss bla att hålla reda på tex statistik, röstningar. Om du inte vill att vi ska spara cookies på din dator kan du enkelt stänga av detta i din webbläsare.

Tredjepartscookies (marknadsföringscookies)
Vi använder tredjepartscookies, marknadsföringscookies och statistikcookies som innebär att våra samarbetspartners har sina cookies på vår sida medryttare.nu. Informationen som samlas in från dessa cookies kan delas med medryttare.nu, men också användas för andra syften. Detta kontrolleras av respektive aktör som ansvarar för och levererar den. Medryttare.nu hanterar dessa samarbeten som regleras av avtal med respektive part.

Adtraction är ett annonseringsnätverk som tillhandahåller marknadsförings- och försäljningstjänster. Medryttare.nu har ett avtal med tredjepart Adtraction som ansvarar för att den data Adtraction samlar i samband med orderhantering hanteras i enlighet med gällande lagstiftning / GDPR. Läs mer om avtalet med Adtraction.

ALLMÄNNA VILLKOR --VIKTIGT!--
Vi anser att det är olämpligt att skylta med sitt ansikte, telefonnummer mm. Varför detta är olämpligt, förstår ni nog. Kortfattat så handlar det om att det kan finnas människor som inte alls är intresserade av att hitta en medryttare, som hör av sig till yngre tjejer och killar. 

För att försöka förhindra att det någonsin skall ske, så kan vi utan förvarning ta bort bilder som avbildar personer och ansikten. Vi anser att denna åtgärd minskar risken för att "fulgubbar" ska uppfatta dig som "intressant".
Läs mer här...

OBS! om ni ska åka och titta på en häst, eller prova som medryttare, ta ALLTID med er era föräldrar, eller någon annan vuxen som era föräldrar litar på. Det är så mycket som kan gå fel då man ska rida en ny häst. Då är det jättebra om föräldrarna är med och hjälper till om något skulle hända.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort eller ändra en annons som kan uppfattas opassande, felaktiga, kränkande, stötande, innehåller olagligheter. 
DRIFT
Medryttare.nu ansvarar ej för att tjänsten alltid är i drift. Vi avsäger oss ansvaret för tekniska fel och driftstörningar 
ALLMÄNT
Medryttare.nu är endast en annonssida, inte en återförsäljare eller marknadsplats. Således ansvarar Medryttare.nu inte för att kvaliteten på annonserna håller vad som lovats. Medryttare.nu tar inget ansvar för annonsernas innehåll.

Denna text nedan är vår policy dvs här beskriver vi vad vi använder data till, hur vi skyddar den och de rättigheter du har. Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.

Data och hur vi hanterar den
Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster detta för att kunna ge dig riktigt bra tjänster, upplevelser och erbjudanden. Här får du veta:

•Vilken typ av data vi samlar in
•Hur vi samlar in data
•Vad vi använder data till
•Hur länge vi sparar data
•Till vem vi lämnar ut data
•Hur vi skyddar data
•Du bestämmer över din data

Vi samlar in två typer av data – kontodata och trafikdata

Uppgifter som är kopplat till din användare är:
E-postadress
Lösenord
Unikt kontoid-nummer
Datum och tid när konto skapades
Datum och tid för senaste godkända inloggning
Ja eller nej om du tillåter E-postutskick.  
IP-adress vid Inloggning
Tidszon
Vilken webbsida som laddats
Accesstatus / HTTP-status
Datamängd som överförts
Typ av webbläsare
Operativsystem
Webbläsarversion och språkinställning
Den data som anges i eventuell annons
Svar på annonser som skickas via medryttare.nu

Trafikdata:
Uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät. (t.ex. när du svarar på en annons). I trafikdatan finns ingen information om innehållet. Detta är uppgifter om kommunikations tillfället. (t.ex. IP-loggar, e-postloggar, webserverloggar)  (t.ex. tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats. 

Hur vi samlar in data
Vi samlar in och behandlar data som:

•Du lämnar själv när du skapar konto hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.

•Skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida eller svarar på annonser.

•Samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

•Vi behandlar data för att identifiera dig som användare.

•Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Vad använder vi data till
•Utveckling och förbättring av tjänster

•Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Den data som används i detta syfte kommer att anonymiseras.

•Nyheter och erbjudanden / Direktmarknadsföring•
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan tex få den via e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Medryttare.nu deltar i olika annonsprogram. Syftet med deltagandet i annonsprogrammen är att erhålla ersättning genom att länka till Annonsörer.

•Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

•Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

•Efterlevnad av lagar

•Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. 

Hur länge vi sparar data
Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

•Kontodata sparas så länge du har konto och undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. 

•Trafikdata sparas för analysändamål. Uppgifterna gallras löpande, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

•Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra användaress behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. 

•För att begränsa skada från och skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden. På så sätt förhindra spridning av virus, spam och trojaner. 

Till vem lämnar vi ut data
Vi kan komma att lämna ut din data till:
•Myndigheter
•Vi är skyldiga att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen 

Hur vi skyddar din data
Vi arbetar med att skydda våra användares integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för information och IT-miljö. Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Du bestämmer över din data
Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallade samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner. Du kan alltid återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data. Du är är inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig. För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket. 

Användare av medryttare.nu som publicerar innehåll till exempel bilder och texter garanterar att denne har erforderliga rättigheter till informationen.

Vid publicering av användargenererat innehåll medges Medryttare.nu att bearbeta och lagra denna data.